Wie zijn wij?

.

Aloka Martí & Joan Sala

Vaak wordt ons gevraagd (Joan Sala en Aloka Marti, ‘creators’ of Awareness through the Body – ATB) hoe wij ertoe kwamen het ATB programma te ontwikkelen en waar we al onze ideeën vandaan hebben gehaald.

Awareness Through the Body is ontstaan vanuit onze persoonlijke ervaring op het spirituele pad.

Beiden van origine uit hetzelfde dorp in het Spaanse Catalonië, wonen al tientallen jaren Auroville (Zuid-India).

Aloka woont vanaf 1972 (op 20 jarige leeftijd) in India in de Sri Aurobindo Ashram. Zij heeft een professionele achtergrond in de danswereld en gaf les in de Ashramschool aan zowel kinderen als volwassenen. In deze periode beoefende ze hatha yoga en Tai chi. Vanaf 1991 woont zij in Auroville.

AlokaMarti-awareness-through-the-body-joansala

Joan is ooit gestart als fysiotherapeut en heeft zich breed gespecialiseerd in natuurgeneeskunde, shiatsu, Taoïsme, verschillende oosterse vechtsporten en Somatic Movement Education. Toen hij naar Auroville kwam (1991), heeft hij verschillende vormen van lichaamswerk bestudeerd, massage en postural re-education.

Vanaf januari 1992 werken zij samen. Joan werkte als lichaamsgericht therapeut en Aloka was op dat moment betrokken in een sportprogramma voor jonge kinderen. Omdat diverse groepsleiders van Transition School de lichaamshouding van de kinderen slecht vonden, werd Joan gevraagd op school les te geven over lichaamshouding.

Inmiddels had Aloka besloten dat het beter was dat de kleuters hun dagelijkse sportactiviteiten op een afzonderlijke terrein bij het kleuterschoolcomplex volgden, in plaats van het sportterrein in Auroville wat met oudere kinderen gedeeld werd. Het bood een meer geschikte en beschermde omgeving. Joan vroeg haar hulp bij het geven van zijn lessen op de lagere school en ze stemde daar graag mee in, op voorwaarde dat hij haar zou helpen met het sportprogramma van de kleuterschool. Vanaf die tijd hebben we samengewerkt en ons werk is voortdurend veranderd en geëvolueerd.

Wat ons aansprak in de technieken die we geleerd hadden, was de mogelijkheid verschillende ‘staten van bewustzijn’ te ervaren. Al deze technieken hadden een gemeenschappelijke deler. Iedere techniek, op zijn eigen manier, leidt tot een innerlijke ontdekkingsreis, tot meer zelfsturing en tot het vermogen om de werkelijkheid op een meer volledige en complete manier te ervaren.

Laten we vechtkunst en dans als voorbeeld nemen. Het zijn twee heel verschillende disciplines. Op bepaalde momenten in het trainingsproces vraagt elk van deze twee disciplines, op zijn eigen wijze, dat het individu zichzelf ontdekt en dat zij beweegt of handelt vanuit een andere staat van bewustzijn dan gebruikelijk is. Met deze observaties in gedachten zijn wij op zoek gegaan naar oefeningen die direct in verband staan met expansie en vergroting van het bewustzijn. Deze oefeningen hebben wij aangepast aan de kinderen met wie we werkten.

Van de start tot 1997 hebben we voortdurend nieuwe activiteiten aan ons programma toegevoegd. In die tijd namen we een les op waarin de kinderen in stilte werkten tijdens een oefening die vijfenveertig minuten duurde. Deze video werd gepresenteerd aan de ouders, zodat ze konden zien welk niveau van concentratie en verinnerlijking hun kinderen konden bereiken. Toen we de video aan de kinderen lieten zien, zei één van hen: “Wat zien we er anders uit, we zien er zo ‘spaced out’ uit!” Waarop ons antwoord was: “Het is juist andersom! Niet spaced out, maar spaced in!”

Inmiddels zijn de kinderen van Transitionschool in staat tot een hoge kwaliteit van ‘werken’ en kunnen ze gedurende lange tijd deelnemen aan zeer intense, diepgaande oefeningen. Dit is te danken aan het feit dat de kinderen al heel jong met het programma in aanraking komen. Awareness Through the Body is een integraal onderdeel van hun schoolprogramma.