ATB beoefenaars Categorieën

ATB Student: iemand die ATB workshops volgt en ATB beoefent. Een ATB-student kan de ATB-oefeningen en manier van werken in zijn/haar eigen praktijk introduceren.

ATB Facilitator in Training: een ATB-student die, na het voltooien van de basis- en geavanceerde ATB-modules, alle noodzakelijke vereisten en oefeningen op zich neemt om zich te certificeren als ATB-facilitator, terwijl hij ATB-workshops blijft volgen. Een ATB-facilitator in training moet ATB-verkenningen leiden als onderdeel van zijn / haar training, waarbij hij / zij aan de deelnemers specificeert dat hij / zij een stagiair is.

ATB Certified Facilitator: een ATB Facilitator in Training die naar tevredenheid aan alle gestelde eisen heeft voldaan. Een ATB Certified Facilitator is gekwalificeerd om ATB-verkenningen te leiden en ATB-programma’s te implementeren.

ATB Trainer: een ATB Certified Facilitator die, na ervaring te hebben opgedaan met het faciliteren van ATB verkenningen en programma’s, door Aloka en Joan klaar wordt geacht om ATB Trainer te worden. Een ATB Trainer kan de officiële ATB modules geven waarvoor hij/zij gekwalificeerd is.