Awareness Through the Body

Vergroten van concentratie, ontspanning, zelfkennis en zelfregulatie bij kinderen en volwassenen

ATB-kinderen-circuit

Wat is ATB?

Awareness Through the Body – ATB – ooit gestart (1992) als een programma om de lichaamshouding van schoolkinderen te verbeteren, evolueerde al snel naar een manier van werken om aandacht en ontspanning geleidelijk aan te ontwikkelen en versterken. Deze ‘zelfkennis’ vergroot het vermogen tot zelfregulatie.

Het doel van ATB is het aanreiken van instrumenten zodat een kind, een jongvolwassene, zelfs een volwassene, zichzelf beter leert kennen. Jezelf beter kennen maakt dat je beter in staat bent jezelf aan te sturen, vanuit een dieper, waarachtiger deel van jezelf.

De activiteiten zijn creatief en vaak leuk om te doen. Door de oefeningen worden aandacht, focus, ontspanning geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt. De manier van werken brengt je allereerst in contact met je lichaamssensaties. Jezelf openstellen voor ‘body felt sensations’, maakt dat je beter leert “luisteren” naar de vele en gevarieerde input die, zowel innerlijk als via de buitenwereld binnenkomt. Oefeningen die instrumenten aanreiken, zodat een individu zichzelf beter leert kennen en manieren vindt om de ‘complexiteit’ (die nu eenmaal inherent is aan het mens zijn) doeltreffender te beheren. Een kernpunt in ATB is het ontdekken en cultiveren van de getuigenhouding: het positioneren van de aandacht op een manier dat deze getuige is van alle bewegingen in ons wezen, zonder te oordelen, te analyseren of erdoor meegenomen te worden.

“Iedere school heeft de intentie bij te dragen aan het ontwikkelen van “zelfkennis”. Toch is het zelden een vast onderdeel binnen het schoolcurriculum! ATB komt aan deze behoefte tegemoet door het aanreiken van oefeningen en ‘body felt sense”.

ATB als vak op school?

Afhankelijk van de filosofie of pedagogische benadering van een school, krijgen kinderen in Nederland op verschillende manieren les.

Alhoewel scholen de intentie hebben bij te dragen aan het ontwikkelen van “zelfkennis”, is het zelden een vast onderdeel binnen het schoolcurriculum!

Als er al een poging wordt ondernomen, is de benadering vaak conceptueel en mentaal. Een manier die niet aantrekkelijk is voor de kinderen.

Het vinden van manieren om jezelf te reguleren en met jezelf om te gaan is een zoektocht. Helaas hebben we bij ons ´complexe apparaat´ geen handleiding gekregen. Tot op zekere hoogte ontwikkelt ieder van ons, onaangepaste of disfunctionele patronen. Deze worden zichtbaar in de manier waarop onszelf reguleren, onszelf aansturen en de manier waarop we met onszelf omgaan. Op volwassen leeftijd ontstaat vaak de behoefte om op zoek te gaan naar een beter begrip van zichzelf. Vaak vanuit de vraag: `Wie ben ik nu werkelijk?`.

online

ATB als integraal onderdeel van het onderwijs.

ATB kwam voort uit de vraag: “Hoe kunnen wij binnen ons onderwijs (4-14 jaar) vorm geven aan het ontwikkelen van zelfkennis?” Sinds 1992 is het een vast onderdeel van het curriculum van de scholen in Auroville. Daar hoeft de jeugd niet te wachten tot een volwassen leeftijd om aan deze innerlijke reis te beginnen.

ATB gebruikt ‘body felt sense’ als een persoonlijk eikpunt om kinderen, jongvolwassene en volwassenen te helpen bij het ontwikkelen van ontspannen aandacht, concentratie, zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfregulatie.